سامانسامان، تا این لحظه: 11 سال و 3 ماه و 5 روز سن داره

پسر بد

کتاب پرسش های کودکان ونحوه پاسخگویی به آن ها

  کتاب پرسش های کودکان ونحوه پاسخگویی به آن ها     این کتاب ارزشمند : نوشته: دکتر میریام استوپارد مترجم: فاطمه رضایی ملک خیلی کودکان به طور ذاتی کنجکاوند و از زمانی که بتوانندسوال بسازند(حدود دوسالگی) یا پرسیدن کلمات استفهامی چرا،چه چیز، کجا و چگونه،به بمباران پدر و مادر خود ادامه خواهند داد. بایددانست که پاسخگویی به پرسشهایی نظیر من از کجا آمده ام؟ بسیار متفاوت است. درچنین شرایطی،براساس حقایق وواقعیت های ساده شروع به رساندن مفاهیم حقیقی کنیدو زمانی که فرزند شما بزرگ تر شد،اطلاعات پیچیده تر را برای او توجیه کنید. سعی کنید به هریک از پرسشهای کودک همچون فرصتی برای تدریس بنگرید؛البته  ...
20 مرداد 1390
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به پسر بد می باشد